Arhiva | Pitanja RSS dovod za ovaj odeljak

Standardizacija i organizacija

15 dec
 1. Šta je ISO?
 2. Koji se standard odnosi na racunarske mreze( na telefoniju..)
 3. Koji su koraci u standardizaciji?
 4. Koji je cilj standardizacije?

OSI referentni model

11 dec

1. Šta je OSI ?

2. Koliko ima slojeva u OSI modelu ?

3. Nabrojati slojeve od predaje ka prijemu .

4. Koji slojevi pripadaju gornjoj grupi, a koji donjoj ?

5. Osnovne funkcije slojeva ?

7. Uloga MAC-a ?

8. Uloga LLC ?

9. Na kom sloju radi hub ( switch, ruter, ripiter…) ?

Bezicni uredjaji

11 dec

1. Šta je infrared ?

2. Nedostatci infrareda ?

3. Domet i brzina infrareda ?

4. Šta je bluetooth ?

5. Frekvencija na kojoj radi bluetooth ?

6. Nedostaci bluetooth – a ?

7. Razdaljina na kojoj radi bluetooth ?

8. Šta je bežična mrežna kartica ?

X.25

11 dec

1. Šta je X.25 ?

2. Koja su tri sloja X.25 ?

3. DCE je ….. ?

4. DTE je …. ?

5. Uloga sloja veze (sloja paketa, fizičkog sloja) ?

6. Kako izgleda ram Frame Relay-a ?

7. Šta je Frame Relay ?

8. Kakav može biti prenos podataka ?

9. Kakve mogu biti virtualne linije ?

HDLC-Protokol sloja veze

11 dec

1. Šta je HDLC ?

2. Funkcija HDLC-a ?

3. Kakva može biti konfiguracija veze ?

4. Koje vrste stanica postoje ?

5. Koja je razlika između primarne i sekundarne stanice ?

6. Koji načini prenosa podataka postoje ?

7. Koje tri vrste rama postoje ?

8. Šta je bit stuffing ?

9. Šta je piggybacking tehnika ?

10. Koja je funkcija nenumerisanog ( informacionog, nadzornog) rama?

Prenosni medijumi

20 okt
 1. Šta je prenosni medijum?
 2. Vrste prenosnih medijuma?
 3. Zašto se vrši upredanje parica?
 4. Vrste optičkih kablova?
 5. Prednosti optičkih kablova?
 6. Kakvi su to nevođeni ( vođeni) medijumi?
 7. Vrste kablova sa upredenim paricama?

Gateway i interfejs

20 okt
 1. Šta je Gateway?
 2. Šta je interfejs?
 3. Koja je  osnovna funkcija gateway-a?
 4. Navesti primer hardverskog interfejsa?
 5. Navesti primer softverskog interfejsa?

Modemi i multiplekseri

9 okt
 1. Koja je osnovna funkcija modema
 2. Vrste modema prema načinu  povezivanja?
 3. Šta je multiplekser?
 4. Koje vrste multipleksera postoje?
 5. Koja je osnovna razlika između koncentratora i multipleksera?
 6. Koji su nedostaci multipleksera?

Mrežni uređaji

9 okt
 1. Šta je hab?
 2. Šta je svič?
 3. Vrste svičeva?
 4. Koja je osnovna uloka rutera?
 5. Koja je uloga mrežnog mosta?
 6. Vrste rutera?
 7. Koja je razlika između haba i sviča?
 8. Koja je razlika između mrežnog mosta i rutera?
 9. Uloga ripitera?

Vrste komutacija

9 okt
 1. Šta je komutacija?
 2. Koje vrste komutacija postoje?
 3. Koja vrsta komutacija se najčešće koristi u računarskim mrežama?
 4. Koje su prednosti i nedostaci mreže sa komutacijom linija?
 5. Koje su prednosti i nedostaci mreže sa komutacijom poruka u odnosu na komutaciju linija?
 6. Koje su prednosti i nedostaci mreže sa komutacijom paketa?
 7. Koje dve tehnike prenosa postoje kod komutacije paketa?
 8. Koja je razlika između Datagrama i Virtuelnog kola?
Prati

Dobijte svaki novi članak dostavljen u vaše poštansko sanduče.