Standardizacija i organizacija

15 dec
 1. Šta je ISO?
 2. Koji se standard odnosi na racunarske mreze( na telefoniju..)
 3. Koji su koraci u standardizaciji?
 4. Koji je cilj standardizacije?
Advertisements

OSI referentni model

11 dec

1. Šta je OSI ?

2. Koliko ima slojeva u OSI modelu ?

3. Nabrojati slojeve od predaje ka prijemu .

4. Koji slojevi pripadaju gornjoj grupi, a koji donjoj ?

5. Osnovne funkcije slojeva ?

7. Uloga MAC-a ?

8. Uloga LLC ?

9. Na kom sloju radi hub ( switch, ruter, ripiter…) ?

Bezicni uredjaji

11 dec

1. Šta je infrared ?

2. Nedostatci infrareda ?

3. Domet i brzina infrareda ?

4. Šta je bluetooth ?

5. Frekvencija na kojoj radi bluetooth ?

6. Nedostaci bluetooth – a ?

7. Razdaljina na kojoj radi bluetooth ?

8. Šta je bežična mrežna kartica ?

X.25

11 dec

1. Šta je X.25 ?

2. Koja su tri sloja X.25 ?

3. DCE je ….. ?

4. DTE je …. ?

5. Uloga sloja veze (sloja paketa, fizičkog sloja) ?

6. Kako izgleda ram Frame Relay-a ?

7. Šta je Frame Relay ?

8. Kakav može biti prenos podataka ?

9. Kakve mogu biti virtualne linije ?

HDLC-Protokol sloja veze

11 dec

1. Šta je HDLC ?

2. Funkcija HDLC-a ?

3. Kakva može biti konfiguracija veze ?

4. Koje vrste stanica postoje ?

5. Koja je razlika između primarne i sekundarne stanice ?

6. Koji načini prenosa podataka postoje ?

7. Koje tri vrste rama postoje ?

8. Šta je bit stuffing ?

9. Šta je piggybacking tehnika ?

10. Koja je funkcija nenumerisanog ( informacionog, nadzornog) rama?

Obaveštenje

7 nov

Test iz Računarskih mreža održaće se 11.11.2010

Vera Drakulić

Prenosni medijumi

20 okt
 1. Šta je prenosni medijum?
 2. Vrste prenosnih medijuma?
 3. Zašto se vrši upredanje parica?
 4. Vrste optičkih kablova?
 5. Prednosti optičkih kablova?
 6. Kakvi su to nevođeni ( vođeni) medijumi?
 7. Vrste kablova sa upredenim paricama?